|  | 

Mohoyoga

Rodzaje korozji

Rodzaje korozji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka39.jpgW literaturze często dzieli się korozję na chemiczną i elektrochemiczną, aczkolwiek w praktyce zwykle oba te rodzaje występują wespół, wzajemnie się warunkując. Korozja chemiczna polega na adsorpcji gazu w wierzchnią warstwę metalu. Wskutek chemicznego powinowactwa gazu do metalu lub wysokiej temperatury, zostaje on zdysocjowany co prowadzi do reakcji chemicznej, w wyniku której tworzą się związki gazu z metalem na powierzchni ciała. Warstwa ta może stopniowo zwiększać się wskutek dyfuzji cząstek tlenu i gazu korodującego w granicach fazy metalicznej i skorodowanej oraz na skutek wędrówki jonów gazu pomiędzy węzłami sieci krystalicznej. W niektórych przypadkach warstewka skorodowana tworzy na powierzchni osłonę przed dalszym przenikaniem czynnika korodującego w głąb. Zjawisko to określa się zdolnością do pasywacji. Korozja elektrochemiczna zachodzi, jeżeli między różnymi obszarami metalu znajdującymi się w elektrolicie wystąpi różnica potencjałów elektrochemicznych. Przyczyną powstania takiego swoistego ogniwa jest niejednorodność chemiczna lub fizyczna powierzchni metalu, spowodowana występowaniem wtrąceń niemetalicznych lub istnieniem odkształceń i naprężeń. Jeżeli na tak zróżnicowaną powierzchnię dostanie się elektrolit, np. zanieczyszczona dwutlenkiem węgla woda, rozpoczyna się ruch jonów. Metal w postaci kationów przechodzi do roztworu.

Pozostałe wpisy:

rodzaje-korozji

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Czego szukamy w nowoczesnych sportach?

    Czego szukamy w nowoczesnych sportach?

    Czego szukamy w nowoczesnych sportach? Głównie tempa. Nie bawią nas już nużące sporty. Nie cieszymy się w wolnego tempa gry – zwłaszcza w przypadku sportów drużynowych. Dlatego też szukamy coraz to nowszych sposobów na rywalizację, szukamy nowych wrażeń i emocji. W tym miejscu na plan pierwszy wysuwa się kajak polo – nowoczesny i szalenie dynamiczny

  • Co wiążę się pod nazwą pływania synchronicznego?

    Co wiążę się pod nazwą pływania synchronicznego?

    Co wiążę się pod nazwą pływania synchronicznego? Otóż ta konkurencja sportowa jest połączeniem pływania, gimnastyki oraz tańca. Już taki wstęp jednoznacznie pokazuje, że jest to niezwykle oryginalna i jednocześnie bardzo ciekawa konkurencja sportowa. Cechą charakterystyczną pływania synchronicznego jest to, że uprawiana jest przede wszystkim przez kobiety a co za tym idzie większości osobom kojarzy się